List/Grid

Giới thiệu đất nước Mỹ Subscribe to Giới thiệu đất nước Mỹ

Môi trường nước Mỹ

Môi trường nước Mỹ

Với nhiều vùng sinh trưởng từ khí hậu nhiệt đới đến địa cực, cây cỏ của Hoa Kỳ rất đa dạng. Hoa Kỳ có hơn 17.000 loài thực vật bản… Xem chi tiết »

Địa lý nước Mỹ

Địa lý nước Mỹ

Hoa Kỳ là quốc gia có tổng diện tích lớn thứ ba hoặc thứ tư trên thế giới, trước hoặc sau Cộng hòa Nhân dân Trung hoa, tùy theo hai… Xem chi tiết »

Thông tin chung về nước Mỹ

Thông tin chung về nước Mỹ

Hoa Kỳ hay Mỹ (tên chính thức: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, xem phía dưới) là một cộng hòa lập hiến liên bang gồm có 50 tiểu bang và một… Xem chi tiết »