List/Grid

Tag Archives: Bang Texas

Thành phố Houston – Bang Texas

Thành phố Houston – Bang Texas

Houston là thành phố lớn nhất của tiểu bang Texas và là thành phố lớn thứ tư của Hoa Kỳ. Thành phố này có diện tích hơn 1.600 km² (600… Xem chi tiết »