List/Grid

Tag Archives: Giao tiếp người Mỹ

Người Mỹ trong giao tiếp kinh doanh

Người Mỹ trong giao tiếp kinh doanh

Người Mỹ thường ước thời lượng cho các cuộc gặp gỡ (các cuộc tiếp xã giao thường kéo dài 30 – 45 phút và hiếm khi quá 1 tiếng) và… Xem chi tiết »