List/Grid

Tag Archives: giao tiếp

Cách thức giao tiếp của người Mỹ

Cách thức giao tiếp của người Mỹ

Cũng như ở các nơi khác, ở Hoa Kỳ, bắt tay là một cách chào phổ biến. Bạn có thể bắt tay cả đàn ông và phụ nữ ở những… Xem chi tiết »