List/Grid

Tag Archives: Hoa kỳ

Thông tin chung về nước Mỹ

Thông tin chung về nước Mỹ

Hoa Kỳ hay Mỹ (tên chính thức: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, xem phía dưới) là một cộng hòa lập hiến liên bang gồm có 50 tiểu bang và một… Xem chi tiết »