List/Grid

Tag Archives: San Diego

San Diego- mùa hoa đồng nội

San Diego- mùa hoa đồng nội

Với 1,3 triệu dân, San Diego là thành phố đông dân nhất sau thành phố Los Angeles. Cách Los Angeles hai giờ, thành phố San Diego hiện nay là thành… Xem chi tiết »