List/Grid

Tag Archives: văn hóa nước Mỹ

Cách xưng hô và cách viết họ tên của người Mỹ

Cách xưng hô và cách viết họ tên của người Mỹ

Tên người Mỹ được viết theo thứ tự tên riêng trước, sau đó đến tên đệm và cuối cùng là họ. Họ lấy theo họ bố; không dùng họ mẹ…. Xem chi tiết »